Algemene informatie Stichting Autoped / BoekieBoekie

Redactielokaal
Parkstraat 8A
3016 BD Rotterdam

Postadres
Postbus 23199
3001 KD Rotterdam
Telefoon: +31 (0)10-476 73 81


Email en websites
Email: post@boekie-boekie.nl
Website: boekie-boekie.nl
Email: info@startaward.org
Website: startaward.org

BoekieBoekie wordt gemaakt door
Hoofdredactie: Jet Manrho
Tekstredactie: Cynthia van der Hoogte
Redactie: Judy Elfferich, Jeroen Funke, Lea van der Voort
Vormgeving: Xander Wiersma
Digitalisering: Marc Gijzen
Drukkerij: Tripiti, Rotterdam

Bestuur
Voorzitter: Hermann Buss
Penningmeester: Vincent Mulder
Secretaris: Clara Linders
Algemeen lid: Fedde van der Spoel

Bedrijfsgegevens
Kamer van koophandel: 24186101
ANBI-verklaring: projectcode 8799
ANBI status sinds 1993
RSIN/fiscaalnummer: 8012.37.348
BTW: NL 8012373.48.B01

Bank
IBAN: NL31 INGB 0006 7284 49
BIC INGB NL2A

Doel
Autoped heeft als doel kinderen en jongeren uit te dagen, te verleiden en aan te moedigen om boven zichzelf uit te stijgen door middel van taal en/of beeld en zo hun de kans te geven hun talent te ontdekken.
Autoped biedt een podium voor (debuterende) kinderboekenschrijvers en –illustratoren en voor kinderen die verlangen zich in woord en beeld poëtisch uit te drukken.

Kernactiviteiten

Stichting Autoped ontvangt geen structurele subsidie. De projecten zijn mede mogelijk gemaakt dankzij een financiële bijdrage van o.a. Breeman Talle Fonds, Gemeente Rotterdam, G. Ph. Verhagenstichting, Harten Fonds, Lira Fonds, Nederlands Letteren Fonds, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, Stichting Bevordering van Volkskracht.


Niets uit de gedrukte of digitale uitgaven van BoekieBoekie mag overgenomen of verveelvoudigd worden op welke wijze dan ook
zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.
BoekieBoekie – het tijdschrift voor de allerleukste kinderen – verschijnt sinds 1991.