a + 1= groot
groot – g = rood
rood x 2 = vuur
vuur – v = uur
uur + 3 = laat
laat + s = slaat
slaat x 4 = fout
fout – f = oud
oud – oud = nieuw
nieuw gaat een
keer kapot

kapot + H2O = rot
rot – 6 = niets
niets – s = niet
niet x 7 = nooit
nooit – n = ooit
ooit – 3 = t
t + w = twee
twee – 1 = een
een + g = geen
geen + geen = 0
nul + p = op
op + st… ik stop

Dit gedicht is geschreven door Chantal van Heeswijk.
Speciaal voor jou. En voor alle kinderen die van taal en rekenen houden en ook voor iedereen die daar niet van houdt!
De illustratie is gemaakt door Silvie Buenen. Zij deed in 2014 mee met de stArt Award: de wedstrijd voor debutanten.