Kermisvlucht

‘Hé kleine!’ Een groep stoere jongens wenkt dat ik moet komen. Met tegenzin loop ik naar ze toe, weet ik veel. ‘Zou jij gratis naar de kermis willen?’ Dat wil [...]